Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

Zorg en vrijheid

Graag informeren we u over uw rechten en plichten in verband met de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang (hierna Wzd) sinds 1 januari 2020. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).

Het uitgangspunt van de Wet Zorg en dwang is dat cliënten in alle vrijheid en op vrijwillige basis zorg ontvangen. Onvrijwillige zorg mag alleen worden ingezet als dat in het belang van de bewoner en/of zijn omgeving is om ernstig nadeel te voorkomen.

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Bent u het niet eens met de beperking van vrijheid van de cliënt? Of met onvrijwillige opname of verblijf?
Heeft u hierover een vraag, een klacht of een probleem?
De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en ondersteunt u bij het vinden van een oplossing of bij het indienen van een klacht.

Blijf er niet mee zitten. Neem contact op met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd.

Petra Zaanen

Tel. (06) 25702929
E-mail p.zaanen@hetlsr.nl
Bereikbaar op: maandag, donderdag en vrijdag

Faruk Yürdem


Tel. (06) 11263262
E-mail f.yurdem@hetlsr.nl
Bereikbaar op: maandag t/m donderdag

Landelijk Steunpunt Medezeggenschap www.hetlsr.nl
Tel. (088) 20 15 920