Boerderij Op Aarde

Ouderen die last hebben van dementie, de gevolgen van een herseninfarct of sociaal isolement kunnen bij boerderij Op Aarde in Brielle terecht. Hier bieden zorgboeren Arjan Monteny en Ronald van der Vliet, samen met verzorgenden van Catharina en vrijwilligers, een zinvolle dagverzorging en dagopvang. Te midden van herkenbare situaties wordt aandacht geschonken aan mensen die hun leven lang buiten geleefd en gewerkt hebben.

Op Aarde betekent een belangrijke aanvulling op de kwaliteit van leven. Met rust, ruimte en regelmaat wordt structuur aan de dag geboden en doordat deelnemers zinvol meewerken in en om de boerderij, kunnen zij langer zelfstandig wonen. Deze dagopvangmogelijkheid verlicht de taak van mantelzorgers. Om in aanmerking te komen voor deze dagopvangmogelijkheid is een indicatie nodig via uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (Wet langdurige zorg).

Meer informatie

Meer informatie over Op Aarde vindt u op de website http://www.boerderijopaarde.nl . Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en eventuele wachtlijsten? Neem dan contact op met de zorgadviseur van Catharina. De zorgadviseur is bereikbaar via zorgadviseur@catharina.nl of (0181) 728 255.