De Bollaarshoeve

De Bollaarshoeve is een woonlocatie voor 24 ouderen met dementie op een ruim terrein. Op het terrein is ook een woonlocatie van Ipse aanwezig voor 8 cliënten met een verstandelijke handicap. Op deze mooie, landelijke locatie is ook een ambachtelijke bakkerij/theetuin (De Gasterij) aanwezig. Bewoners van Ipse voorzien u hier graag van iets lekkers.

Afhankelijk van de behoefte ontvangen de bewoners met dementie in meer of mindere mate begeleiding, zorg en behandeling. Binnen het woongebouw bevinden zich meerdere gemeenschappelijke ruimten. Hier vinden regelmatig activiteiten plaats. Elke bewoner beschikt daarnaast over een eigen zit-/slaapkamer met eigen badkamer.

Eigen bijdrage

Een groot deel van de kosten voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt de overheid. Het enige wat u betaalt, is een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage, hangt onder meer af van de zorg die u ontvangt en uw inkomen. Bereken uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl of bel het CAK gratis op (0800) 0087.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en eventuele wachtlijsten? Neem dan contact op met onze zorgadviseur. De zorgadviseur is bereikbaar via zorgadviseur@catharina.nl of (0181) 728 255.