Stuifakkers

Catharina is in Stuifakkers actief als aanbieder van zorg.

Binnen het woonzorgcentrum bevinden zich meerdere zorgvoorzieningen, zoals:
• Beschermd wonen met psychogeriatrische zorg in de Duinpan
• Dagbestedingslocatie Strandjutter 

U kunt een woning huren in woonzorgcentrum Stuifakkers via Hef Wonen (010) 2106600.