Stuifakkers

Catharina is in Stuifakkers actief als aanbieder van zorg.

Binnen het woonzorgcentrum bevinden zich meerdere zorgvoorzieningen, zoals:
• Beschermd wonen met psychogeriatrische zorg
• Dagbestedingslocatie Strandjutter 

U kunt een woning huren in woonzorgcentrum Stuifakkers via Vestia