Actuele situatie Covid-19 binnen Catharina, thuis op Voorne

Ondanks de hoge vaccinatiegraad onder zowel bewoners als medewerkers zijn er helaas toch besmettingen opgetreden binnen Catharina. Er zijn vijf besmette bewoners en één besmette medewerker op het Prinsenkwartier op de afdeling psychogeriatrie (PG). Gelukkig zien we in eerste instantie dat het vaccin werkt. De klachten zijn vele malen minder dan zonder vaccin en enkele bewoners zijn klachtenvrij. Desondanks wordt de gezondheid van alle bewoners en medewerkers nauwlettend gevolgd, wordt getest waar nodig en wordt gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Cohort
Omdat het bewoners met dementie betreft, is voor dezelfde aanpak gekozen als vorig jaar toen we besmettingen hadden en is een cohort gemaakt. Dit is overlegd met familie van bewoners. Op een cohort vormen besmette en niet-besmette bewoners een gezamenlijke woongroep. Hierbij is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen behoud van kwaliteit van leven en veiligheid. Bewoners mogen het cohort niet verlaten, maar hoeven niet op hun eigen kamer te blijven. Dementie en Covid-19 gaan slecht samen. Bewoners met dementie begrijpen leefregels niet en voor hen is het belangrijk dat het leven zo normaal als mogelijk blijft met maximale bewegingsvrijheid op de afdeling.

Bewoners van het Prinsenkwartier PG kunnen bezoek blijven ontvangen (maximaal 2 bezoekers per dag). Voor ieders veiligheid vindt bezoek plaats op afspraak en dragen bezoekers persoonlijke beschermingsmiddelen, óók als bezoek volledig is gevaccineerd.

Overige locaties
Op de overige locaties volgt Catharina de landelijke richtlijnen. Zo zijn maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag welkom en deze bezoekers mogen ook tegelijk komen. Vanwege de veiligheid van eenieder draagt bezoek in de gangen een mondkapje. In de kamer van een gevaccineerde bewoner mag bezoek plaats vinden zonder mondkapje.