Actuele stand van zaken i.v.m. Covid-19 virus van 13-03-2020 20:00

Catharina blijft alert en heeft een crisisteam samengesteld dat de ontwikkelingen op de voet volgt. Het crisisteam informeert medewerkers dagelijks over de ontwikkelingen.

Begin volgende week worden vrijwilligers en familieleden nader geïnformeerd.

Op dit moment zijn er binnen Catharina geen cliënten of medewerkers met het Covid-19 virus besmet.

Continuïteit van zorg

Om de continuïteit van zorg te waarborgen, wordt leerlingen gevraagd extra in te springen en mogen onze medewerkers voorlopig niet meer afreizen naar het buitenland. Richtlijnen van de RIVM worden gevolgd en er is een noodprotocol gemaakt.

Welzijnsdiensten/activiteiten

Voor ieders veiligheid hebben wij besloten om de welzijnsdiensten van Welzijn Ouderen voorlopig te staken m.u.v. Tafeltje Dekje, het maatjesproject en de klussendienst.

Voor onze zorglocaties geldt dat noodzakelijke activiteiten doorgang vinden, maar dat enkele groepsactiviteiten voorlopig worden gestaakt.

Vrijwilligers en bezoekers

Vooralsnog zijn vrijwilligers en bezoekers zijn van harte welkom bij onze bewoners als zij:

  • Niet neusverkouden zijn
  • Niet hoesten
  • Geen koorts hebben
  • Niet in een risicogebied zijn geweest
  • ÉN bij binnenkomst op onze locaties hun handen desinfecteren met de daar aanwezige middelen

Wij verzoeken u om handcontact, knuffelen etc. met onze bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Ook wordt ten stelligste afgeraden kinderen onder de leeftijd van 5 jaar in aanraking te laten komen met onze kwetsbare groep bewoners, omdat zij sowieso vaak neusverkouden zijn.

RIVM

Voor de laatste stand van zaken rondom het Covid-19virus verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM