Bericht van de Raad van Toezicht

Aan alle medewerkers, vrijwilligers en familieleden,

Wij hebben een enorme waardering en bewondering voor alle medewerkers en vrijwilligers van Catharina, thuis op Voorne voor hun niet aflatende inzet onder de huidige moeilijke omstandigheden. Alle begrip die familieleden opbrengen voor de omstandigheden waaronder moet worden gewerkt en de afstand die er nu ontstaat tot een ieders naasten, zien we en stellen we zeer op prijs. 

Graag willen we jullie hiermee complimenteren. Waar nodig kunt u allen op onze steun rekenen.

Nogmaals waardering en dank!

Hartelijke groeten,

Raad van Toezicht,

Aly Polderman,
Matine van Schie,
Frank Beemer,
Erik van der Veer,
Seppe Raaphorst.