Overlijden collega Monica van Hulst

Zij die wij liefhebben
gaan niet weg
zij lopen naast ons
elke dag…
ongezien
ongehoord
maar altijd daar
nog steeds geliefd
nog steeds gemist
oneindig
dierbaar
voor altijd…

Met veel verdriet en diep ongeloof hebben we kennis genomen van het bericht dat

Monica en Anton van Hulst

op 21 april jongstleden door een noodlottig ongeval veel te jong zijn overleden.

Monica was een zeer gewaardeerde collega op wie een ieder kon bouwen. Met haar warme persoonlijkheid was ze een voorbeeld voor allen. Monica werkte niet voor Catharina. Ze was Catharina in hart en nieren.

Wij danken Monica voor alles wat ze voor Catharina heeft gedaan en zullen haar ontzettend missen, maar nooit vergeten.

Wij wensen Rutger en Finette, verdere familie en allen die hen lief waren sterkte toe bij het verwerken van dit bizarre verlies.

Bestuur en medewerkers van Catharina, thuis op Voorne