Samen staan en gaan voor de ouderenzorg in westelijk Voorne Putten

Vanaf begin september werkt CuraMare Behandeling samen met Catharina, thuis op Voorne in Rockanje, Brielle en Oostvoorne. De cliënten met een behandelindicatie krijgen de behandeling vanaf heden aangeboden door medewerkers van de CuraMare Behandeldienst. Mevrouw drs. E. Hoogervorst – van der Meer, lid raad van bestuur CuraMare en de heer drs. J.P.H. Biezemans, directeur/bestuurder van Catharina, thuis op Voorne hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

“Omdat het aantal ouderen met een ingewikkelde ondersteuningsvraag steeds groter wordt in onze regio en wij kwalitatief goede zorg willen bieden, zijn wij op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner die de behandeling van onze cliënten kan verzorgen”, zegt directeur/bestuurder Biezemans. Omdat CuraMare Behandeling zowel in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in de eerste lijn als in de verpleeghuizen op Goeree-Overflakkee actief is, was dit reden voor beide organisaties om te onderzoeken of zij ook de cliënten van Catharina, thuis op Voorne kon bedienen.


Samenwerken
Momenteel zijn er ruim tachtig cliënten verspreid over locaties in Rockanje, Brielle en Oostvoorne waarvoor deze dienstverlening en samenwerking is aangegaan. CuraMare Behandeling geeft de behandeling aan deze cliënten en stemt dit af met de zorgmedewerkers van Catharina, thuis op Voorne.

Ellen Hoogervorst is blij met deze samenwerking: “Door samen kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen, maken we de behandeling van de (kwetsbare) oudere inwoners nu ook op westelijk Voorne Putten mogelijk”. “CuraMare Behandeling is qua formatie iets uitgebreid, bijkomend voordeel hiervan is dat de behandelaren zich meer kunnen specialiseren in verschillende soorten problemen die wij bij deze patiëntengroep zien”.

Gedeelde zorgvisie
Zowel CuraMare als Catharina weten als geen ander wat zorg verlenen aan kwetsbare ouderen betekent. Beiden richten zich op de totale zorg van ouderen en is gericht op (behoud van) kwaliteit van leven. Dat betekent niet alleen zorgmedewerkers thuis of op een woonzorglocatie aan je bed of rolstoel. Daarbij hoort ook zorg voor het welbevinden op medisch, motorisch, psychisch en sociaal vlak.