Samen zorgen voor goede ouderenzorg op Voorne

Op 20 januari 2020 ondertekenden de zorgaanbieders Catharina, thuis op Voorne, Careyn en CuraMare, de huisartsenzorggroepen Cohaesie en Zorggroep Haringvliet en de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de ouderenzorg op Voorne. Het doel van deze samenwerking is de zorg en ondersteuning voor ouderen op Voorne nu en in de toekomst toegankelijk en kwalitatief goed te kunnen blijven bieden. Dat kan alleen samen.

Achtergrond

De genoemde organisaties zien een aantal ontwikkelingen die hen zorgen baren, en waar zij samen een antwoord op proberen te vinden. Die ontwikkelingen zijn:

  • het aantal ouderen dat groeit en voorlopig nog blijft groeien
  • de problemen die optreden op oudere leeftijd die complexer worden -bijvoorbeeld omdat mensen door goede gezondheidszorg langer leven en omdat er meer thuis mogelijk is met ondersteuning als er sprake is van -vaak meerdere- gezondheidsproblemen-, en
  • het tegelijkertijd te weinig beschikbaar zijn van (geschoolde) mensen om de zorg en ondersteuning te kunnen leveren

Om deze ontwikkelingen samen het hoofd te bieden hebben de organisaties een Programmaplan Ouderenzorg Voorne opgesteld, waarin zij met een gezamenlijke aanpak aan de slag gaan.

Programmaplan ouderenzorg Voorne

De inhoud van het programmaplan valt uiteen in drie onderdelen:

Als het even niet thuis kan

Binnen dit thema wordt gewerkt aan een goede toegang tot plaatsen waar iemand kan verblijven als het even niet meer thuis lukt. Hiervoor is samenwerking tussen de verschillende hulpverleners nodig en een centrale registratie van beschikbare plaatsen.

Expertise en consultatie thuis

Binnen dit thema wordt de organisatie van zorg en ondersteuning thuis geregeld vanuit een team van professionals, zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en de casemanager dementie. Ook hiervoor is samenwerking nodig tussen gemeenten, huisartsen en zorgaanbieders. In 2020 zal met een 2-tal huisartspraktijken proef gedraaid worden met deze samenwerking, waarna de werkwijze voor heel Voorne overgenomen kan worden.

Preventie en versterken van de sociale leefomgeving

Binnen dit thema wordt door middel van het inzetten van een scan bij oudere inwoners van Voorne gekeken waar zij behoefte aan ondersteuning hebben en wordt gewerkt aan het versterken van het netwerk van ouderen om kwetsbaarheid en eenzaamheid tegen te gaan.

Informatie

Voor meer informatie over het programma of inlichtingen over de projecten die binnen het programma uitgevoerd worden kunt u contact op nemen met de programmamanager Marieke van Werkhoven, m.vanwerkhoven@curamare.nl, (06) 30448282.