ANBI

ANBI-status Catharina

Catharina is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (afgekort: ANBI).
Een ANBI draagt bij aan en staat ten dienste van het algemeen nut. Zo is Catharina niet bedoeld om winst te maken en voldoen wij aan verschillende eisen.

Giften

Omdat Catharina een ANBI is, kunnen giften aan Catharina worden afgetrokken van de belasting.
Hierdoor kan een gift aantrekkelijk zijn. Een gift komt ten goede van onze bewoners/cliënten. Bijvoorbeeld door goederen aan te schaffen die bijdragen aan een fijne tijdsbesteding of een nog prettigere woon- en leefomgeving voor bewoners.