Gegevens

Naam rechtspersoon: Catharina, thuis op Voorne

Rechtsvorm:  Stichting

Post- en bezoekadres hoofdkantoor: Dorpsweg 7, 3235 AE  Rockanje

Telefoonnummer: (0181) 412 555 (tijdens kantooruren)

KvK nummer: 24319534

Fiscaal nummer RSIN: 8100.52.982

IBAN: NL80RABO0350224390

E-mailadres: info@catharina.nl

Facturatie: facturen@catharina.nl

Internet: www.catharina.nl