Ondertekening Samenwerking

Persuitnodiging

Brielle, dinsdag 14 januari 2020

Nummer 2001/G – Wij slaan handen ineen

Ondertekening Samenwerking

Op 20 januari 2020 ondertekenen de zorgaanbieders Catharinastichting, Careyn en CuraMare, de huisartsenzorggroepen Cohaesie en Zorggroep Haringvliet en de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de ouderenzorg op Voorne. Dit zal gebeuren tussen 15.00-16.00 uur in de Brielsche Aap, Kaaisingel 2 te Brielle.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Achtergrond

De zorg voor oudere mensen op Voorne is van een goede kwaliteit en goed georganiseerd. In het licht van een aantal ontwikkelingen signaleren de zorg- en welzijnsaanbieders in de regio dat bij het doorgaan op gelijke voet de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg- en welzijnsfaciliteiten mogelijk niet zal kunnen voldoen aan de standaard waar zij gezamenlijk aan willen voldoen voor de oudere inwoners van Voorne. Gezamenlijk hebben zij de ambitie om de zorg en ondersteuning van (kwetsbare) ouderen van hoge kwaliteit te laten zijn.

De ontwikkelingen zijn:

  • het aantal ouderen dat groeit en voorlopig nog blijft groeien
  • de problemen die optreden op oudere leeftijd die complexer worden -bijvoorbeeld omdat mensen door goede gezondheidszorg langer leven en omdat er meer thuis mogelijk is met ondersteuning als er sprake is van -vaak meerdere- gezondheidsproblemen-, en
  • het tegelijkertijd te weinig beschikbaar zijn van (geschoolde) mensen om de zorg en ondersteuning te kunnen leveren

Samen gaan de zorgaanbieders, huisartsen en gemeenten aan de slag in een 3-jarig programma Ouderenzorg Voorne. Ook het zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ steunen het programmaplan.

Programmaplan ouderenzorg Voorne

De inhoud van het programmaplan valt uiteen in drie onderdelen:

Als het even niet thuis kan

Binnen dit thema wordt gewerkt aan een goede toegang tot plaatsen waar iemand kan verblijven als het even niet meer thuis lukt. Hiervoor is samenwerking tussen de verschillende hulpverleners nodig en een centrale registratie van beschikbare plaatsen.

Expertise en consultatie thuis

Binnen dit thema wordt de organisatie van zorg en ondersteuning thuis geregeld vanuit een team van professionals, zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en de casemanager dementie. Ook hiervoor is samenwerking nodig tussen gemeenten, huisartsen en zorgaanbieders. In 2020 zal met een 2-tal huisartspraktijken proef gedraaid worden met deze samenwerking, waarna de werkwijze voor heel Voorne overgenomen kan worden.

Preventie en versterken van de sociale leefomgeving

Binnen dit thema wordt door middel van het inzetten van een scan bij oudere inwoners van Voorne gekeken waar zij behoefte aan ondersteuning hebben en wordt gewerkt aan het versterken van het netwerk van ouderen om kwetsbaarheid en eenzaamheid tegen te gaan.

Informatie

Na ondertekening van de overeenkomst om 15.30 is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de deelnemers. Voor meer informatie over het programma Ouderenzorg Voorne en/of het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst kunt u contact op nemen met de programmamanager Marieke van Werkhoven, m.vanwerkhoven@curamare.nl, 06-30448282, of met Hans Biezemans, voorzitter van het samenwerkingsverband, h.biezemans@catharinastichting.nl, 0181-728242 (secretariaat).