Penningmeester (m/v) Stichting Vrienden van het Catharina Gasthuis

De Stichting Vrienden van het Catharina Gasthuis te Brielle is met spoed op zoek naar een Penningmeester omdat de huidige penningmeester heeft aangegeven er mee te willen stoppen.

De stichting heeft als doel het verwerven van gelden ten bate van recreatie, ontspanning en het welbevinden van bewoners/cliënten van het Catharina Gasthuis en het Prinsenkwartier. Vanaf de oprichting organiseert de Vriendenstichting één maal per maand een recreatieve zaterdagmiddag in restaurant/recreatiezaal “Bastion” of in de tuin van het Catharina Gasthuis en sinds kort ook in het Prinsenkwartier op de PG afdelingen.

De Stichting is op zoek naar een kandidaat (m/v) die over de volgende eigenschappen beschikt:

–          Enige bestuurlijke ervaring gewenst doch niet noodzakelijk;

–          Goede contactuele eigenschappen;

–          Digitaal bereikbaar zijn is wenselijk;

–          In het bezit zijn van een PC;

–          Kennis te hebben van Excel;

–          Kennis te hebben van Internet bankieren.

De vergaderfrequentie is ca. 5x per jaar. De werkzaamheden bedragen ca. 15 uur per kwartaal.
Voor informatie of het hebben van een oriënterend gesprek kunt u de voorzitter van de Stichting, de Hr. Arie Meyboom, tel: 0181-416313/06-11461574 of onze secretaris, Mevr. Greetje van Leen, tel. 0612699705 benaderen.

Kandidaten worden vriendelijk verzocht om hun interesse zo spoedig mogelijk kenbaar te maken via greetje.vanleen-dam@planet.nl

Het betreft een onbezoldigde taak.

Op de website van Catharina, thuis op Voorne vindt u nadere informatie over de Vriendenstichting: https://www.catharina.nl/over-ons/vrienden-van/