Wonen met zorg

Uw woonomgeving is niet meer geschikt is om zelfstandig en veilig te kunnen wonen, daarnaast heeft u 24 uur per dag zorg en ondersteuning nabij nodig. U kunt dan mogelijk terecht in één van de intramurale locaties van Catharina, voor wonen met zorg. Ook wel zorg met verblijf.

Het Catharina Gasthuis in Brielle biedt ouderen een beschutte, prettige woonomgeving met permanente aanwezigheid van professionele medewerkers. De bewoners hebben een CIZ indicatie voor langdurige zorg.

Ouderen met dementie kunnen bij Catharina in kleinschalig leefverband wonen in:

  • Het Prinsenkwartier, Brielle
  • ‘t Hof van Koppelstock en de Geuzenhof (onderdeel van het Catharina Gasthuis), Brielle
  • De Duinpan, Rockanje
  • Pension ’t Hart, Oostvoorne
  • De Bollaarshoeve, Oostvoorne

Alle bewoners hebben een passende CIZ indicatie.

U vindt hier nadere informatie over de verschillende locaties

Eigen bijdrage

Een groot deel van de kosten voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt de overheid. Het enige wat u betaalt, is een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage, hangt onder meer af van de zorg die u ontvangt en uw inkomen. Bereken uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl of bel het CAK gratis op (0800) 0087.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en eventuele wachtlijsten? Neem dan contact op met onze zorgadviseur. De zorgadviseur is bereikbaar via zorgadviseur@catharina.nl of telefoonnummer (0181) 728 255.