Vrijwilligers

Catharina kent ruim 500 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een ander. Zonder dat ze hiertoe worden verplicht of omdat een financiële vergoeding de drijfveer is.

Catharina is erg blij met deze grote groep vrijwilligers en is zich zeer bewust van de belangrijke rol die een vrijwilliger vervult. Veel activiteiten kunnen, nu en in de toekomst, niet worden gerealiseerd zonder vrijwilligers. De belangeloze inzet van vrijwilligers leidt tot een betere kwaliteit van leven van onze intramurale cliënten en thuiswonende (kwetsbare) ouderen.

Via het submenu vindt u meer informatie over de verschillende vacatures.