Klachten

Doorgaans heeft Catharina, thuis op Voorne tevreden klanten. Gelukkig maar. Wij doen immers elke dag weer ons uiterste best om de dienstverlening volledig aan uw wensen te laten voldoen. Toch kan er wel eens iets misgaan en ontstaat er een klacht of onvrede.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

Bij de betrokken persoon

De beste oplossing is om een klacht aan te kaarten bij de bron, bijvoorbeeld bij de betrokken medewerker. Een gesprek biedt helderheid en lost vaak al veel op. Onderling overleg over het wegnemen van onvrede is direct en snel te realiseren.

Bij de teamleider of manager Zorg

Niet elke cliënt of mantelzorger zet zo’n stap richting medewerker even gemakkelijk. De klacht bespreken met de teamleider of manager Zorg kan dan een goede optie zijn. Datzelfde geldt natuurlijk als de onvrede met de betrokken medewerker niet naar tevredenheid kon worden opgelost. Of als er anderen binnen de organisatie voor nodig zijn om problemen weg te nemen. Een medewerker kan u in contact brengen met de teamleider of de manager Zorg.

Een klachtenformulier invullen

Komt u er niet uit met de betrokken persoon en/of met het management of blijft er onvrede bestaan, dan kunt u ervoor kiezen een klachtenformulier in te vullen. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op.
Twijfelt u over het invullen van het formulier of wilt u direct met de klachtenfunctionaris contact opnemen, dan kunt u bellen naar Facit via tel. (0251) 212 202.

Waardeer mij