Over ons

Met ons integrale aanbod van zorg- en dienstverlening dragen we bij aan het behoud of het versterken van de zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare volwassenen in gemeente Brielle en Westvoorne.

Zorg

Catharina maakt deel uit van de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Volwassenen kunnen bij ons terecht voor begeleiding of zorg met verblijf.

Met onze dienstverlening richten wij ons op volwassenen met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking. Hierbij vinden we samenwerking in de keten belangrijk en maken daarom deel uit van het programma Ouderen Voorne , de Ketenzorg Dementie, het Netwerk Palliatieve Zorg en het Geriatrisch Netwerk Brielle.

Welzijn

Met Welzijn Ouderen, onderdeel van Catharina, ondersteunen we zelfstandig wonende oudere inwoners van de gemeente Brielle en haar kernen en de gemeente Westvoorne. Met onze diensten richten wij ons op het voorkomen van eenzaamheid en het bieden van tijdelijke en adequate ondersteuning. De welzijnsactiviteiten en -diensten kunnen leiden tot uitstel van zorg of uitstel van verhuizing naar een zorginstelling. De coƶrdinatie is in handen van beroepskrachten. Circa 170 vrijwilligers realiseren de activiteiten en cursussen.

Organisatie van onze dienstverlening

Planning, afstemming en verbetering van al onze dienstverlening wordt zo dicht mogelijk bij onze klant gepositioneerd, wat mede vorm krijgt door zelfsturende teams die werken vanuit Rijnlandse waarden. Voor onze klanten bereiken wij hiermee een goede communicatie en aandacht voor hun wensen. Voor professionals en vrijwilligers is ruimte voor vakmanschap, vertrouwen en samenwerking.