Signalerend huisbezoek Voorne aan Zee

In opdracht van de gemeente Voorne aan Zee leggen vrijwilligers van Welzijn Ouderen huisbezoeken af. Het huisbezoek is éénmalig en het doel is voorkomen dat zelfstandig wonende ouderen in een (sociaal) isolement raken en/of onvoldoende beroep doen op aangewezen zorg-, welzijn- en dienstverlening.

Aan de hand van een vragenlijst wordt er een gesprek gevoerd. In dit gesprek geeft de vrijwilliger informatie en kunnen eventuele wensen en behoefte kenbaar gemaakt worden. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: wonen, vervoer, veiligheid, gezondheid, zelfredzaamheid, mobiliteit, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.

Huisbezoek

Ieder jaar wordt er een een plan gemaakt voor de te bezoeken ouderen, de hoeveelheid huisbezoeken hangt samen met het aantal beschikbare vrijwilligers. Mocht u nog geen bezoek hebben gehad en hier wel behoefte aan hebben, dan kunt u contact opnemen met Welzijn Ouderen.

Vrijwilligers

Voor het afleggen van de huisbezoeken is Welzijn Ouderen altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Als u vrijwilliger wordt, ontvangt u begeleiding van de coördinatoren van het Signaleren Huisbezoek. Zij geven u informatie, beantwoorden eventuele vragen en zetten de nodige vervolgstappen in gang.

Aanmelden, meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Dan kunt u een mail sturen naar signalerendhuisbezoek@catharina.nl of telefonisch contact opnemen met Welzijn Ouderen via (0181) 728 281