Kwaliteit

Catharina, thuis op Voorne streeft naar een hoogwaardige, merkbare kwaliteit en hanteert de visie, dat kwaliteit ontstaat in het dagelijks contact tussen medewerker en cliënt. Medewerkers trachten om binnen de mogelijkheden in te gaan op de vraag van cliënten en samen de dienstverlening vorm te geven.
Ons kwaliteitssysteem is een hulpmiddel om te komen tot kwaliteitsmonitoring en verbetering. Wij reflecteren op ons handelen en maken hierbij gebruik van de traditionele kwaliteitscirkel dat uitgaat van Plan, Do, Check, Act. Zo wil Catharina tevreden klanten, medewerkers en stakeholders hebben én houden.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ staat beschreven wat goede zorg in verpleeghuizen is. Eigenlijk is het kwaliteitskader een soort kapstok waar alle ontwikkelingen en projecten rondom verpleeghuiszorg bij elkaar komen. Het kwaliteitskader is gericht op zorg voor mensen met zorgzwaartepakket verpleging en verzorging (ZZP VV) 4 tot en met 10, die 24 uur zorg nodig hebben en bij elkaar wonen in één gebouw. Vanuit het Kwaliteitskader realiseert Catharina verschillende doelstellingen, veelal rondom goede zorg voor onze bewoners (inhoudelijk en randvoorwaardelijk). Daarnaast geeft Catharina informatie, bijvoorbeeld over personeelssamenstelling en het jaarlijkse kwaliteitsverslag, zie hiervoor het kader “Documenten”.

Tevredenheidsonderzoek

De mening en behoeften van deze groepen vormen belangrijke input voor kwaliteitsverbetering. Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar tevredenheid en behoeften.

Geef uw mening

Wilt u uw mening geven? Op Zorgkaart Nederland kunt u een review plaatsen.
Wij waarderen uw feedback!
Waardeer mij