Alzheimer Trefpunt

Het AlzheimerTrefpunt is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met een (beginnende) dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden. Men ontmoet elkaar in een ongedwongen sfeer, bij een kopje koffie of thee. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen van uiteenlopende aard.

Alzheimer Trefpunt vindt plaats vanuit een samenwerking van Alzheimer Nederland en afdeling Alzheimer Voorne Putten en Rozenburg, met ketenzorg Dementie Voorne Putten, waarin verschillende lokale organisaties zoals o.m. Catharina participeren.

Deelnemen

Alzheimer Trefpunt Brielle vindt iedere tweede woensdagavond van de maand plaats in Het Bolwerk. Deelname aan deze avond is gratis en vindt plaats zonder aanmelding vooraf.
U vindt Het Bolwerk aan de M.H. Trompstraat 135 te Brielle.