Ondernemingsraad

Bij Catharina heeft de Ondernemingsraad (OR) onderstaande samenstelling:


Maria Feenstra
voorzitter OR

Monique Ilmer
lid OR

Marjoleine de Jong
lid OR

Daniëlle Stoter
lid OR

Anita Schuurhuis
lid OR

Karen Helbers
ambtelijk secretaris OR en CCR

De OR is te bereiken via het emailadres ondernemingsraad@catharina.nl