Ondernemingsraad

Bij Catharina heeft de Ondernemingsraad (OR) onderstaande samenstelling:

  • Maria Feenstra, voorzitter
  • Karen Helbers, ambtelijk secretaris
  • Ton Lageweg, lid
  • Diana Verhoeff, lid
  • Monique Ilmer, lid
  • Marjoleine de Jong, lid

De OR is te bereiken via het emailadres ondernemingsraad@catharina.nl