Ondernemingsraad

Bij Catharina heeft de Ondernemingsraad (OR) onderstaande samenstelling:

  • Anne van Oord, voorzitter
  • Monique Postema, vice voorzitter
  • Louise de Man
  • Simone Francke
  • Martin van der Noll
  • Karen Helbers – ambtelijk secretaris

De OR is te bereiken via het emailadres ondernemingsraad@catharina.nl