Cliëntenraden

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten die gebruik maken van de zorg- en dienstverlening van Catharina. Zij behartigt diens belangen en is een belangrijke gesprekspartner van de organisatie waar het gaat om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Catharina heeft een cliëntenraad voor Brielle, Rockanje en Oostvoorne.

Afgevaardigden van de lokale cliëntenraden hebben zich verenigd in het Platform Cliëntenraden. Het Platform treedt op regelmatige basis in overleg met de Raad van Bestuur.

U kunt de cliëntenraden benaderen via clientenraad@catharinastichting.nl, wilt u hierbij vermelden welke raad danwel persoon u wilt benaderen? De raden kennen onderstaande samenstelling:

Cliëntenraad Brielle

de heer S. van ‘t Verlaat – voorzitter
de heer C. Duhen
de heer J. Donkers

Cliëntenraad Oostvoorne

vacature

Cliëntenraad Rockanje

de heer P. Briggeman
mevrouw J. Vrij-Moree
mevrouw E. Maaskant
de heer P. de Jong
de heer W. Stoof
Ondersteuning cliëntenraad Rockanje: de heer T. Bakker

Cliëntenraad Bollaarshoeve

vacature

Platform Cliëntenraden

de heer J. Donkers
de heer S. van ‘t Verlaat