Cliëntenraad

De centrale cliëntenraad (CCR) vertegenwoordigt alle cliënten die gebruik maken van de zorg- en dienstverlening van Catharina. Zij behartigt diens belangen en is een belangrijke gesprekspartner van de organisatie waar het gaat om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De CCR treedt op regelmatige basis in overleg met de Raad van Bestuur.


Helma Verkerk
voorzitter CCR
x
x
x

Jan van Popering
lid CCR
voorzitter bewoners- en verwantencommissie Brielle

Cees Draaisma
lid CCR
x
x
x

Wim Stoof
lid CCR
x
x
x

Karen Helbers
ambtelijk secretaris CCR
x
x
x