Geschiedenis

Het Catharina Gasthuis, en daarmee de geschiedenis van Catharina, thuis op Voorne, kent haar oorsprong in 1293. De organisatie is opgericht als Stichting Catharina Gasthuis en richtte zich, zoals in een latere akte uit 1326 te lezen is, op “… alle arme luden, pelgrimen, zo veele zy zyn of comen, ziek jof gezont”. In de eeuwen die volgden, heeft het Gasthuis zich binnen de stadswallen van Brielle op meerdere locaties gevestigd. De huidige locatie van het Catharina Gasthuis is sinds 1983 in gebruik als ‘verzorgingshuis’.

Catharina in haar huidige vorm is in 2002 ontstaan na de fusie tussen de Stichting Verzorgingshuizen Westvoorne (verzorgingshuis Leemgaarde in Oostvoorne en verzorgingshuis Swinshoek in Rockanje) en het verzorgingshuis Catharina Gasthuis in Brielle. Vervolgens is in 2003 Welzijn Ouderen onderdeel geworden van Catharina. Welzijn Ouderen Brielle bestaat sinds 1981 en richt zich van oudsher op het bevorderen van “het welzijn” van 55-plussers.

De twee verzorgingshuizen in Westvoorne (Leemgaarde en Swinshoek) zijn in 2003 en 2010 middels nieuwbouw getransformeerd van traditioneel verzorgingshuis naar woongebouw (Leemgaarde en Stuifakkers). Deze woongebouwen zijn eigendom van wooncorporaties. Vanuit deze woongebouwen heeft Catharina haar dienstenaanbod voor senioren in Westvoorne flink uitgebreid.