Medezeggenschap

Voor het behartigen van de belangen van de cliënten van Catharina, thuis op Voorne is er voor Brielle, Oostvoorne en Rockanje een centrale cliëntenraad geïnstalleerd. Daarnaast zijn er lokaal bewoners-/verwantencommissies actief.

De belangen van medewerkers van Catharina worden behartigd door een centrale ondernemingsraad waarin leden van meerdere locaties zitting hebben.

Wilt u contact opnemen met één van onze raden? U vindt alle contactgegevens hier.