Medezeggenschap

Voor het behartigen van de belangen van de cliënten van Catharina is er voor Brielle, Oostvoorne en Rockanje een cliëntenraad geïnstalleerd. Daarnaast komt een afvaardiging van elke cliëntenraad meerdere keren per jaar samen in een Platform Cliëntenraden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt de Bestuurder centrale zaken. De formele bevoegdheden blijven verbonden aan de cliëntenraad van de verschillende locaties.

De belangen van medewerkers van Catharina worden behartigd door een centrale ondernemingsraad waarin leden van meerdere locaties zitting hebben.

Wilt u contact opnemen met één van onze raden? U vindt alle contactgegevens hier.