Organisatie en bestuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Catharina bestaat uit één persoon,  de heer Wiebe Jan Stuursma.

De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Catharina en op het beleid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht benoemt de bestuurder van Catharina en evalueert zijn functioneren jaarlijks. De Raad van Toezicht vervult een klankbordfunctie en adviseert de Raad van Bestuur. Om dit goed te kunnen doen, laat de Raad van Toezicht zich regelmatig informeren door de bestuurder en ook door cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers met behulp van werk- en locatiebezoeken. Onder andere over de (financiële) resultaten in relatie tot doelstellingen, relevante in- en externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden.

Voor de honorering van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht wordt de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) als referentiekader gehanteerd.

De Raad van Toezicht heeft drie commissies te weten:

  • De commissie Kwaliteit & Veiligheid (advisering en toetsing van zaken op het gebied van kwaliteit en veiligheid);
  • De Auditcommissie (toezicht en advisering over financiën, financieel beleid en risicobeheersing);
  • De Remuneratiecommissie (benoeming en aanbeveling t.a.v. functioneren en honoreren van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht). De Raad van Toezicht bestaat uit:

Erik A. van der Veer, voorzitter

Richard de Boer, lid

Bianka Mennema, lid

Matine van Schie, lid

Arjan in ‘t Veld, lid

Heeft u vragen over/voor de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dan kunt u contact opnemen met:

Diana Serlé, bestuurssecretaresse via diana.serle@catharina.nl

Adres:
Catharina, thuis op Voorne
Dorpsweg 7
3235 AE  Rockanje

Alle medewerkers van Catharina werken in teamverband voor een eigen klantengroep. De teams zijn qua kwaliteiten, deskundigheid en competenties afgestemd op de klantvraag. Teamleiders geven leiding aan de teams en dragen de verantwoordelijkheid over hun locatie. Eén manager stuurt de teamleiders aan.

Teamleiders:

Ilse Suerink, teamleider Duinpan
ilse.suerink@catharina.nl

Debby de Jonge, teamleider Pension ‘t Hart en Bollaarshoeve
d.dejonge@catharina.nl

Joan Kunkels-Dakriet, teamleider Catharina Gasthuis, ‘t Hof van Koppelstock, ‘t Geuzenhof
joan.kunkels@catharina.nl

Bianca Erkrath, teamleider Het Prinsenkwartier
bianca.erkrath@catharina.nl

Management:

Bianca Meulenbroek-Hoitzing, manager Welzijn & Zorg
bianca.meulenbroek@catharina.nl