Organisatie en bestuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Catharina bestaat uit één persoon,  drs. J.P.H. (Hans) Biezemans. De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid.

Bestuurssecretaris

Marina le Clercq
via m.leclercq@catharina.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Catharina en op het beleid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht benoemt de bestuurder van Catharina en evalueert zijn functioneren jaarlijks. De Raad van Toezicht vervult een klankbordfunctie en adviseert de Raad van Bestuur. Om dit goed te kunnen doen, laat de Raad van Toezicht zich regelmatig informeren door de bestuurder en ook door cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers met behulp van werk- en locatiebezoeken. Onder andere over de (financiële) resultaten in relatie tot doelstellingen, relevante in- en externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden.

Voor de honorering van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht wordt de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) als referentiekader gehanteerd.

De Raad van Toezicht heeft drie commissies te weten:

  • De commissie Kwaliteit & Veiligheid (advisering en toetsing van zaken op het gebied van kwaliteit en veiligheid);
  • De Auditcommissie (toezicht en advisering over financiën, financieel beleid en risicobeheersing);
  • De Remuneratiecommissie (benoeming en aanbeveling t.a.v. functioneren en honoreren van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht).
  • De Raad van Toezicht bestaat uit:


Aly van Kester-Polderman MA MHA, voorzitter

Erik A. van der Veer, vice voorzitter

Frank A. Beemer, lid

Matine van Schie, lid

Arjan in ‘t Veld, lid

Heeft u vragen over/voor de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dan kunt u contact opnemen met:

Sandra (T.A.) Bogaard-Schaar
bestuurssecretaresse
via (0181) 728 242 of s.bogaard@catharina.nl.

Adres:
Catharina, thuis op Voorne
Dorpsweg 7
3235 AE  Rockanje

Alle medewerkers van Catharina werken in teamverband voor een eigen klantengroep. De teams zijn qua kwaliteiten, deskundigheid en competenties afgestemd op de klantvraag. Teamleiders geven leiding aan de teams en dragen de verantwoordelijkheid over hun locatie. Twee managers sturen de teamleiders aan. Eén manager geeft leiding aan de ondersteunende diensten.

Teamleiders:

Ilse Suerink, teamleider Duinpan
ilse.suerink@catharina.nl

Arianne van Halen, teamleider Pension ‘t Hart en Bollaarshoeve
a.vanhalen@catharina.nl

Nicolet van Dreumel, teamleider Catharina Gasthuis, ‘t Hof van Koppelstock, ‘t Geuzenhof
nicolet.vandreumel@catharina.nl

Lisanne van Ledden, teamleider Het Prinsenkwartier
l.vanledden@catharina.nl

Els Emmerzael, teamleider Flexpool
e.emmerzael@catharina.nl

Management:

Wietze Jan Wezeman, manager Zorg en Welzijn
wj.wezeman@catharina.nl

Helmi Speijkers, transitiemanager a.i.
helmi.speijkers@catharina.nl

Joost de Moor, manager Bedrijfsvoering
j.demoor@catharina.nl