De Strandjutter

Ouderen kunnen bij De Strandjutter in Rockanje terecht voor dagverzorging en activiteiten. De groepsactiviteiten en persoonlijke aandacht vormen een belangrijke aanvulling op de kwaliteit van leven. Er wordt structuur aan de dag geboden, er is veel contact en deelnemers worden op verschillende manieren geprikkeld en gestimuleerd. Zo zijn zij langer zelfredzaam en wordt de taak van mantelzorgers verlicht.

Om in aanmerking te komen voor deze dagopvangmogelijkheid is een indicatie nodig via uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (Wet langdurige zorg).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en eventuele wachtlijsten? Neem dan contact op met onze zorgadviseur. De zorgadviseur is bereikbaar via zorgadviseur@catharina.nl of (0181) 728 255.